สารสกัดอินทรีย์ชนิดน้ําโปรอะมิโน ตราบัวทิพย์ (ฝาทอง)

สารสกัดอินทรีย์ชนิดน้ําโปรอะมิโน (ฝาทอง)

สารสกัดอินทรีย์ในรูปแบบน้ํา ชนิดเข้มข้น
ใช้ฉีดพ่นทางใบ เป็นสารอินทรีย์สกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ฮอร์โมน ผลิตจากเอนไซม์ของสัตว์ สุดยอดเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีแร่ธาตุ สารอาหารสําคัญครบถ้วนตามที่พืชต้องการ ผลิตด้วยเทคโนโลยีล้ำาหน้า ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ให้ผลผลิตเต็มที่สูงสุดตามสายพันธุ์ของพืชแต่ละชนิด

ส่วนประกอบสําคัญใน 1 ขวด ( 1,000 CC )
กรดอะมิโน 17 ชนิด
ฮิวมิค แอซิด
แร่ธาตุที่พืชดูดซึมได้ทันที
วิตามิน

วิธีการใช้
อัตราการผสมระหว่าง สารสกัดอินทรีย์ 1 ลิตร ต่อ น้ํา 500-1,000 ลิตร หากต้องการความเข้มข้นสามารถปรับใช้ได้ตามอัตราส่วน ฉีดพ่นทางใบ
ระยะเวลา 7-10 วัน/ครั้ง
เขย่าขวดก่อนใช้ 1 ลิตร ฉีดพ่นได้เนื้อที่ขนาด 17-20 ไร่
ใช้ควบคู่กับปุ๋ยเม็ดทางดินได้ตามปกติ

คําเตือน
1. ควรเก็บไว้ในที่ร่ม
2. ระวังอย่าให้สารเข้าปาก ตา จมูก หรือผิวหนัง
3. สารสกัดมีความเข้มข้นสูง ไม่ควรฉีดใกล้พืชเกินไป