ไบโอกรีน (BIO Green)

ไบโอ กรีน

เครื่องดื่มน้ําผลไม้ผสมสมุนไพร ไบโอกรีน
เครื่องดื่มน้ําผลไม้ผสมสมุนไพรที่ผ่านการคัดสรรค์มาอย่างพิถีพิถัน จากแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติ 100 % ด้วยขบวนการผลิตคุณภาพระดับสากล ซึ่งคิดค้นจากนักวิจัยชาวเยอรมัน โดยใช้นวัตกรรมระบบ Freeze Dry ผ่านจุดเยือกแข็งในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (Defusion System) ทําให้คงไว้ซึ่งคุณค่าและวิตามินอย่างครบถ้วน และมีโมเลกุลขนาดเล็กระดับนาโน โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อย สามารถดูดซึมเข้าเซลล์ได้ทันที

ส่วนประกอบสําคัญ ใน 1 ขวด ( 750 มล.)
น้ําองุ่น 22.00 %
น้ําสับปะรด 12.00 %
น้ําสตรอว์เบอร์รี่ดิบ 12.00 %
น้ําแอปเปิ้ลเขียว 12.00 %
น้ําฝรั่ง 10.00 %
น้ํามะขามป้อมดิบ 7.00 %
น้ํามะละกอดิบ 5.00 %
น้ําส้มดิบ 5.00 %
น้ําผึ้ง 5.00 %
น้ํามะม่วงแก้วดิบ 3.85 %
น้ําตะลิงปิง 2.00 %
น้ําเสกตี่ 2.00 %
น้ําลําไย 1.00 %
น้ําเก๋ากี้ 1.00 %
น้ําหยิ่งเซียม 0.15 %

วิธีรับประทาน
รับประทานครั้งละ 30 CC ดื่มไม่เกินวันละ 1 ครั้ง

คําเตือน
หลีกเลี่ยงความร้อนและควรเก็บไว้ในตู้เย็นหลังจากเปิดขวด

*ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค