คุณประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ ตราปุ๋ยบัวทิพย์

 Benefit of Buathip Fertilizer

ปล่อยธาตุอาหาร

ในส่วนผสมของปุ๋ยบัวทิพย์มีตัวช่วยในเรื่องการปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชในลักษณะ ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีในการทำให้พืชสามาดูดซึมธาตุอาหาร ได้อย่างยาวนานสม่ำสมอ 

Slowly release plant nutrients, so that plan can constantly absorb nutrients over an extended period of time.

shutterstock_1550162306.jpg

ปรับคุณลักษณะดิน

ในส่วนผสมของปุ๋ยบัวทิพย์มีตัวช่วยในเรื่องปรับคุณลักษณะดินให้เหมาะสมกับพืช เช่น ถ้าดินมีลักษณะอัดแน่นก็จะทำให้ร่วนซุยระบายอากาศได้ดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้ดินอุ้มน้ำ และระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นอีก จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงมั่นคง และแตกแขนงได้มาก

Improve soil condition suitable for plantain: loosen compacted soil; improve air circulation in the soil; improve water-holding and drainage property. Plants are growing strong naturally in optimum environment.

02.jpg

ปรับสมดุลความเป็นกรดและด่าง

ในส่วนผสมของปุ๋ยบัวทิพย์มีตัวช่วยในเรื่องปรับความสมดุลความเป็นกรดและด่างของดิน สามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพืช

Balance soil pH suitable for most plants growing requirement.

03

เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ

ในตัวปุ๋ยตราปุ๋ยบัวทิพย์ ยังสามารถช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตที่ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน

Replenish soil organic matter. Accelerate plant growth and improve yield quality in a sustainable manner.

04.jpg

สามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยตราปุ๋ยบัวทิพย์  มีประสิทธิภาพที่สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ถึง 100% และเป็นการลดตุ้นการผลิตของชาวไร่ชาวนา

Eventually replace chemical fertilizer 100%. Reduce farming costs.

05.jpg

พืชแข็งแรง ลดปัญหาศัตรูพืช

ในส่วนผสมของปุ๋ยบัวทิพย์มีตัวช่วยในเรื่อง การกระตุ้นเสริมสร้างโครงสร้างของพืชให้แข็งแรง และสามารถทนต่อโรคและแมลงได้ดี

Strengthen plant structure to better withstand pests and diseases.

06.jpg

ลดการใช้ยาฆ่าแมลง และสารเคมี

การใช้ปุ๋ยบัวทิพย์มีส่วนช่วย ลดการใช้ยาฆ่าแมลง และสารเคมี

Reduce the need for pesticide and other toxic chemical products. Less chemical residue in the environment and farm produce.

07.jpg

เพิ่มมูลค่าทางผลผลิต

การใช้ปุ๋ยบัวทิพย์มีส่วนช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดีขึ้น ทั้งด้านรูปทรง รสชาติตามธรรมชาติ และน้ำหนักดี

Improve yield quality and quantity, test, shape, and coloration, naturally.

shutterstock_719001307.jpg

ความเหมาสมกับพืช

ปุ๋ยบัวทิพย์สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด

Suitable for all types of plant and crops.

09