ปุ๋ยอินทรีย์ ตราปุ๋ยบัวทิพย์

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราปุ๋ยบัวทิพย์

SKU: ปุ๋ยบัวทิพย์ สูตร 1

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราปุ๋ยบัวทิพย์ สูตร 1 ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็น KNOW HOW เฉพาะของทางเรา ไม่ใช้มูลสัตว์และดินมาเป็นส่วนผสม สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ถึง 100% มีส่วนช่วยปรับคุณลักษณะดินให้เหมาะสมกับพืช 

 

ส่วนประกอบสำคัญใน 1 กระสอบ (25 Kg. ) 
กากตะกอนโรงงานเอทานอล 60 % 
โดโลไมต์ 5 % 
อื่นๆ 35 % 


วิธีการใช้ 
นาข้าว : ใช้ตอนทำเทือก อัตราขั้นต่ำที่ใช้ 300 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดิน ระหว่างทำเทือกก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์ หรือก่อนปักดำ 1-14 วัน 
พืชไร่ : ใช้ช่วงเตรียมดินหรือพืชอายุ 10-15 วัน อัตราขั้นต่ำที่ใช้ 200 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินแล้วไถคลุกก่อนปลูกหรือใส่ตามแนวร่องปลูก แล้วพรวนกลบ เมื่อพืชอายุ 10-15 วัน 
ไม้ผล ไม้ยืนต้น : ใช้ช่วงต้นฝน อัตราขั้นต่ำที่ใช้ 20 กก./ต้น/ปี โรยในบริเวณรัศมีทรงพุ่ม แล้วพรวนกลบ 
ปาล์มน้ำมันและยางพารา : ใช้ช่วงต้นฝน อัตราขั้นต่ำที่ใช้ 2 กก./ต้น/ปี โรยในบริเวณรัศมีทรงพุ่ม แล้วพรวนกลบ 
พืชผัก :ใช้ช่วงเตรียมดิน อัตราการใช้ขั้นต่ำ 1 กก./ต.ร.ม. หว่านปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วบริเวณ แล้วไถคลุกปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูก 
ไม้ดอกไม้ประดับ :ใช้ช่วงเตรียมดิน อัตราการใช้ขั้นต่ำ 1 กก./ต.ร.ม. หว่านปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วบริเวณ แล้วไถคลุกปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูก 

ข้อควรระวัง 
1. ก่อนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ลงไป 
2. ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อยๆก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น 
3. ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในภาชนะที่ปิดมิดชิด

 • PRODUCT INFO

  I'm a product detail. I'm a great place to add more information about your product such as sizing, material, care and cleaning instructions. This is also a great space to write what makes this product special and how your customers can benefit from this item.
 • RETURN & REFUND POLICY

  I’m a Return and Refund policy. I’m a great place to let your customers know what to do in case they are dissatisfied with their purchase. Having a straightforward refund or exchange policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy with confidence.
 • SHIPPING INFO

  ขั้นต่ำในการส่ง จำนวน 1 กระสอบ 

  ส่ง Kerry กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  ราคา 380 บาท ต่อ  1 กระสอบ

  เรื่องค่าส่งต่างจังหวัดสามรถสอบถามเพิ่มเติมทางสำนักงานใหญ่

  เรามีตัวแทนขายอยู่ทั่วประเทศ 

  +66 86341 9613 

฿350.00Price
25 Kilograms
Color: green