ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราปุ๋ยบัวทิพย์

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราปุ๋ยบัวทิพย์

SKU: ปุ๋ยบัวทิพย์ สูตร 2

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราปุ๋ยบัวทิพย์ สูตร 1 ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็น KNOW HOW เฉพาะของทางเรา ไม่ใช้มูลสัตว์และดินมาเป็นส่วนผสม สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ถึง 100% มีส่วนช่วยปรับคุณลักษณะดินให้เหมาะสมกับพืช 

 

ปริมาณธาตุอาหารรับรองใน 1 กระสอบ (25 Kg. )
ไนโตรเจนทั้งหมด
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
โพแทสเซียมที่ละลายน้ํา
อินทรีย์วัตถุ 10% 
สูตร 4-4-4 เหมาะสําหรับ ปาล์ม พืชผักผลไม้ พืชไร่ 
สูตร 5-3-4 เหมาะสําหรับ ยางพารา
สูตร 6-3-3 เหมาะสําหรับ นาข้าว อ้อย มันสําปะหลัง

 

ข้อควรระวัง
1. ก่อนใช้ปุ๋ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป
2. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ํา ควรให้น้ําน้อยๆก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก
3. ควรหมั่นดูแลป้องกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ 
4. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน 
5. ควรคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันก่อนใช้

 • PRODUCT INFO

  I'm a product detail. I'm a great place to add more information about your product such as sizing, material, care and cleaning instructions. This is also a great space to write what makes this product special and how your customers can benefit from this item.
 • RETURN & REFUND POLICY

  I’m a Return and Refund policy. I’m a great place to let your customers know what to do in case they are dissatisfied with their purchase. Having a straightforward refund or exchange policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy with confidence.
 • SHIPPING INFO

  ขั้นต่ำในการส่ง จำนวน 1 กระสอบ 

  ส่ง Kerry กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  ราคา 380 บาท ต่อ  1 กระสอบ

  เรื่องค่าส่งต่างจังหวัดสามรถสอบถามเพิ่มเติมทางสำนักงานใหญ่

  เรามีตัวแทนขายอยู่ทั่วประเทศ 

  +66 86341 9613 

฿450.00Price
25 Kilograms